ALSERepository of Iași University of Life Sciences, ROMANIA

Cercetări privind evaluarea potenţialului agroproductiv al unor soiuri noi de cireş autohtone şi străine, in vederea valorificării sustenabile a resurselor pedoclimatice din zona de N-E a României

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)