ALSERepository of Iași University of Life Sciences, ROMANIA

Bibliografia cartilor si a tezelor de doctorat - 2017

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Bibliografia anuală a cărților și a tezelor de doctorat [10]
    Această lucrare anuală, care şi-a început apariţia în 2006, ordonează publicațiile monografice românești și străine, precum și tezele de doctorat, intrate anual în bibliotecă, pe domenii, conform Clasificarii Zecimale Universale. În cadrul fiecărei clase sau subclase, ordonarea este alfabetică, după primul autor. Fiecare secţiune, respectiv, Cărti românești, Cărți străine, Teze de doctorat, este prevăzută, la sfârșit, cu index de autori și index de titluri, iar, în cazul tezelor de doctorat, și cu indexul conducătorilor științifici.